EyeTon is de optiekadviseur en beschikt over kennis en expertise op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën, voorraad- en stockbeheer. En als optiekmakelaar begeleidt EyeTon uw bedrijfsoverdacht of aan-en verkoop van bedrijven, eventueel in combinatie met onroerend goed en huurovereenkomsten.
Klankbord & mentor
Wat is klankborden? Wat komt hierbij kijken? Wat zijn de succesfactoren? Klankborden is een manier om ideeën en talenten van en bij ondernemers en/of medewerkers aan te wakkeren, te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen en zo nodig te verbeteren.

EyeTon is de mentor voor bedrijven en organisaties. Het ondersteunen van bestaande, jonge en nieuwe ondernemers tot en met de motivering en toekomstontwikkeling van medewerkers, behoort tot de mogelijkheden. Maar ook veranderingen in de bedrijfsorganisatie of het afstemmen van de interne en externe communicatie, dus niet alleen onderling maar ook richting consument en/of leverancier/fabrikant spelen hierbij een belangrijke rol.

Na het in kaart te hebben gebracht van de belangrijkste punten en gesprekken, kunnen de aanbevelingen en verbeterpunten met de mentor in overleg met de opdrachtgever worden omgezet in actiepunten.
Cursussen & Coaching op maat
Bril afpassen: Goed afpassen van een bril is een zeer belangrijk onderdeel van het werk als opticien. Kennis van afpassen is essentieel bij de keuze van het juiste montuur en voor het creëren van goed draagcomfort. Waar een knellende bril zorgt voor een ontevreden klant, laat u met goed afpassen zien waarom de klant het beste bij uw optiekbedrijf kan kopen. Tijdens deze cursus wordt de theorie van het afpassen in een logische opbouw gedoceerd. De kneepjes van het vak kunt u daarna uitgebreid oefenen. Een cursus om niet stil te zitten. 
Basisbegrippen voor verkoopmedewerkers: Verkoopmedewerkers die wat optiekkennis betreft nog redelijk blanco zijn, dikwijls mensen die het in zich hebben om met klanten om te gaan… maar als ze beschikken over de basiskennis van ons mooie vak, halen zij (en u) meer voldoening en motivatie uit hun commerciële talenten. Tijdens deze cursus komen de meest gangbare optische begrippen, de werking van het oog en correctie middels brillenglazen aan de orde. Geen droge kost, maar praktisch en gericht op het gebruik van deze kennis in de dagelijkse verkoopwerkzaamheden.

Voorraad en stockbeheer: Efficiënt, rendement bepalend en belangrijk onderdeel in uw bedrijfsvoering met onder andere de juiste en heldere communicatie naar uw medewerkers.

Huishoudelijk reglement of bedrijfshandboek: Samen met u als ondernemer het duidelijk benoemen en opstellen van de “bedrijfsregels” binnen uw organisatie voor u en uw medewerkers.